Prosklisi 16.5.18Η εκδήλωση μας για "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ", όπως επισημαίνει και ο τίτλος της πρόσκλησης, εστιάζει στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα, μετά από οκτώ έτη μνημονίων και τρία προγράμματα, στο φορολογικό περιβάλλον, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στο τι μπορεί να γίνει από δω και πέρα και με ποια εργαλεία.  Σ’ αυτούς τους τομείς άλλωστε θα κριθούν, πρέπει να κριθούν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας στους επόμενους κρίσιμους μήνες.

Στο φορολογικό τομέα, ο Φορολογικός Συντελεστής των Επιχειρήσεων 29% είναι εξαιρετικά υψηλός. Να υπενθυμίσουμε ότι συνοδεύεται από προκαταβολή 100% για το επόμενο έτος. Πρέπει σταδιακά να μειωθεί στο 20% και να εξαλειφθεί πλήρως η προκαταβολή. Να δοθεί δέσμη φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων στις επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.  Να παραμείνει το αφορολόγητο όριο των 8.000 ευρώ στην φορολόγηση φυσικών προσώπων με χαμηλά εισοδήματα. Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος χιλίων ευρώ για τα Νομικά Πρόσωπα και των εξακοσίων ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα ισοδύναμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έχουν να κάνουν με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό  για την απόδοση του Φορολογικού Συστήματος. Συγκεκριμένα:

  1. Να υπάρξει διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών για τις λιανικές πωλήσεις με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
  2. Να υπάρξει ηλεκτρονική τιμολόγηση και ανταλλαγή δεδομένων για το υπόλοιπο οικονομικό φάσμα
  3. Να υπάρξει ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων με σταδιακή εφαρμογή, ελέγχους λειτουργίας και τελική καθολική εφαρμογή σε δύο χρόνια.

Έτσι η Φορολογική Αρχή θα έχει εικόνα των οικονομικών συναλλαγών,  του μεγέθους του ΦΠΑ και της ροής του καθώς και των λοιπών φόρων και θα μπορεί να ασκεί ουσιαστικές ελεγκτικές λειτουργίες. Για τους ελέγχους των επιχειρήσεων πρέπει να ισχύσει αυστηρά η πενταετία, πέραν της οποίας οι χρήσεις παραγράφονται.

Στην Κοινωνική Ασφάλιση από τον Μάιο του 2016 με τον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου έχουμε τον ΕΦΚΑ.  Για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους έγινε τώρα ο υπολογισμός των εισφορών με βάση το εισόδημα του 2016. Πρόκειται για γνωστές πρακτικές που τις ζούμε όλοι καθημερινά, την ανυπαρξία κάθε προετοιμασίας , την απουσία σχεδιασμού, την έλλειψη διαχειριστικής ικανότητας των Διοικήσεων. Να επισημάνουμε εδώ ότι ο ασφαλιστικός νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016 και μέχρι τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, δεν υπήρξε καμία προετοιμασία.  Η ένταξη των εργαζομένων σε ένα ενιαίο ταμείο με την συγχώνευση των δεκάδων ταμείων που υπήρχαν ως τώρα, αποδείχτηκε κίνηση λανθασμένη και αναποτελεσματική.

Η πρότασή μας είναι να δημιουργηθούν τρεις κατηγορίες- Ταμεία. Ένα για τους μισθωτούς, ένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και ένα για τους αγρότες. Επιπλέον να δημιουργηθεί  ένα Επικουρικό Ταμείο σε προαιρετική βάση και με αρχή την κεφαλαιοποίηση και την ανταποδοτικότητα των προαιρετικών εισφορών.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες-επιχειρηματίες το ύψος των εισφορών της Κοινωνικής Ασφάλισης και της φορολογίας συνολικά για κάθε φορολογικό έτος να μην υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος.

 Αυτή την στιγμή τα αποθεματικά των Ταμείων είναι εκμηδενισμένα. Δηλαδή οι μηνιαίες εισφορές επαγγελματιών και μισθωτών ίσα ίσα καλύπτουν την καταβολή των μηνιαίων συντάξεων. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει την αποτυχία του σημερινού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προτείνουμε να αξιοποιηθεί  η ακίνητη περιουσία των πρώην ασφαλιστικών ταμείων άμεσα και με όρους διαφάνειας. Να υπάρξει διαρκής έλεγχος των εισπρακτικών ροών και των διαθεσίμων, δηλαδή διαρκής έλεγχος της βιωσιμότητας του συστήματος σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια βάση.

Μέσα στα χρόνια των μνημονίων στον Ιδιωτικό Τομέα έχουν χαθεί ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες εξαλείφτηκαν από τον οικονομικό χάρτη. Mόνο με την είσοδό τους ξανά στην οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή νέες θέσεις εργασίας για τους ένα εκατομμύριο ανέργους του ιδιωτικού τομέα και δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων θα εξυγιανθεί το σύστημα.

Προτείνουμε:

Να υπάρξει μία επανεκκίνηση μετά τα οκτώ έτη των μνημονίων για τις επιχειρήσεις.

Να αρχίσει ένας καινούργιος κύκλος ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης που μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίες και να ορθοποδήσει η κοινωνική ασφάλιση.

Να υπάρξει επιτέλους η λειτουργία της πολυδιαφημισμένης ρύθμισης του εξωδικαστικού συμβιβασμού των εκατόν είκοσι δόσεων. Οι Θεσμοί απαιτούν την εξυγίανση των τραπεζών με την απαλλαγή τους από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό θα οδηγήσει τις Τράπεζες στον πραγματικό τους ρόλο που είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.  Εξυγιαίνονται δηλαδή οι Τράπεζες για να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Το αντίστοιχο πρέπει να γίνει και για τις οφειλές στο φορολογικό σύστημα και στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.  Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι η αντίστοιχη ενέργεια στον φορολογικό και Ασφαλιστικό Τομέα.  Γιατί τώρα οι επιχειρήσεις που οφείλουν στο Δημόσιο και στα Ταμεία δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, στον δημόσιο τομέα και στο ΕΣΠΑ.  Αν όμως ρυθμιστούν τα χρέη τους θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά. Να επισημάνουμε ότι στον ένα χρόνο από την ψήφισή του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν ενταχθεί μόλις διακόσιες πενήντα επιχειρήσεις από τις επτακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που είναι ενεργοί σήμερα.

Ο κύριος Τζανακόπουλος κατά την ψήφιση της ρύθμισης του εξωδικαστικού συμβιβασμού έκανε λόγο για ένταξη διακοσίων χιλιάδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Η δεκαετής ρύθμιση πρέπει να απλοποιηθεί, να αυτοματοποιηθεί, να εκλείψουν όλα τα κριτήρια που θέτουν εκτός την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και να περιλάβει όλες τις οφειλές μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 και όχι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Μόνον έτσι θα τεθούν οι βάσεις για μία νέα αρχή και οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από τον βρόγχο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που εμποδίζει την δραστηριοποίησή τους. Επίσης πρέπει να υιοθετηθεί ο ακατάσχετος από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης τραπεζικός λογαριασμός κίνησης των Επιχειρήσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα οι οφειλές ανέρχονται σε  είκοσι δισεκατομμύρια στους οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και εκατό δισεκατομμύρια σε ληξιπρόθεσμους φόρους.

Για να ολοκληρώσουμε, η γρήγορη επανεκκίνηση  της οικονομίας  θα συντελεστεί με φορολογικές ελαφρύνσεις, με επανασχεδιασμό της Κοινωνικής Ασφάλισης, με μείωση των εισφορών,  με χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από το Πιστωτικό Σύστημα και με την ενίσχυση κυρίως των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που ευέλικτα θα συμβάλλουν στην δημιουργία ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης.

* Εισήγηση για την συζήτηση στις 16/05/2018

Η σημερινή μας εκδήλωση, όπως επισημαίνει και ο τίτλος της πρόσκλησης, εστιάζει στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα, μετά από οκτώ έτη μνημονίων και τρία προγράμματα, στο φορολογικό περιβάλλον, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στο τι μπορεί να γίνει από δω και πέρα και με ποια εργαλεία.  Σ’ αυτούς τους τομείς άλλωστε θα κριθούν, πρέπει να κριθούν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας στους επόμενους κρίσιμους μήνες.

Στον φορολογικό τομέα, ο Φορολογικός Συντελεστής των Επιχειρήσεων 29% είναι εξαιρετικά υψηλός. Να υπενθυμίσουμε ότι συνοδεύεται από προκαταβολή 100% για το επόμενο έτος. Πρέπει σταδιακά να μειωθεί στο 20% και να εξαλειφθεί πλήρως η προκαταβολή. Να δοθεί δέσμη φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων στις επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.  Να παραμείνει το αφορολόγητο όριο των 8.000 ευρώ στην φορολόγηση φυσικών προσώπων με χαμηλά εισοδήματα. Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος χιλίων ευρώ για τα Νομικά Πρόσωπα και των εξακοσίων ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα ισοδύναμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έχουν να κάνουν με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό  για την απόδοση του Φορολογικού Συστήματος. Συγκεκριμένα:

1.   Να υπάρξει διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών για τις λιανικές πωλήσεις με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

2.   Να υπάρξει ηλεκτρονική τιμολόγηση και ανταλλαγή δεδομένων για το υπόλοιπο οικονομικό φάσμα

3.   Να υπάρξει ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων με σταδιακή εφαρμογή, ελέγχους λειτουργίας και τελική καθολική εφαρμογή σε δύο χρόνια.

Έτσι η Φορολογική Αρχή θα έχει εικόνα των οικονομικών συναλλαγών,  του μεγέθους του ΦΠΑ και της ροής του καθώς και των λοιπών φόρων και θα μπορεί να ασκεί ουσιαστικές ελεγκτικές λειτουργίες. Για τους ελέγχους των επιχειρήσεων πρέπει να ισχύσει αυστηρά η πενταετία, πέραν της οποίας οι χρήσεις παραγράφονται.

Στην Κοινωνική Ασφάλιση από τον Μάιο του 2016 με τον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου έχουμε τον ΕΦΚΑ.  Για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους έγινε τώρα ο υπολογισμός των εισφορών με βάση το εισόδημα του 2016. Πρόκειται για γνωστές πρακτικές που τις ζούμε όλοι καθημερινά, την ανυπαρξία κάθε προετοιμασίας , την απουσία σχεδιασμού, την έλλειψη διαχειριστικής ικανότητας των Διοικήσεων. Να επισημάνουμε εδώ ότι ο ασφαλιστικός νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016 και μέχρι τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, δεν υπήρξε καμία προετοιμασία.  Η ένταξη των εργαζομένων σε ένα ενιαίο ταμείο με την συγχώνευση των δεκάδων ταμείων που υπήρχαν ως τώρα, αποδείχτηκε κίνηση λανθασμένη και αναποτελεσματική.

Η πρότασή μας είναι να δημιουργηθούν τρεις κατηγορίες- Ταμεία. Ένα για τους μισθωτούς, ένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και ένα για τους αγρότες. Επιπλέον να δημιουργηθεί  ένα Επικουρικό Ταμείο σε προαιρετική βάση και με αρχή την κεφαλαιοποίηση και την ανταποδοτικότητα των προαιρετικών εισφορών.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες-επιχειρηματίες το ύψος των εισφορών της Κοινωνικής Ασφάλισης και της φορολογίας συνολικά για κάθε φορολογικό έτος να μην υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος.

 Αυτή την στιγμή τα αποθεματικά των Ταμείων είναι εκμηδενισμένα. Δηλαδή οι μηνιαίες εισφορές επαγγελματιών και μισθωτών ίσα ίσα καλύπτουν την καταβολή των μηνιαίων συντάξεων. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει την αποτυχία του σημερινού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προτείνουμε να αξιοποιηθεί  η ακίνητη περιουσία των πρώην ασφαλιστικών ταμείων άμεσα και με όρους διαφάνειας. Να υπάρξει διαρκής έλεγχος των εισπρακτικών ροών και των διαθεσίμων, δηλαδή διαρκής έλεγχος της βιωσιμότητας του συστήματος σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια βάση.

Μέσα στα χρόνια των μνημονίων στον Ιδιωτικό Τομέα έχουν χαθεί ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες εξαλείφτηκαν από τον οικονομικό χάρτη. Mόνο με την είσοδό τους ξανά στην οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή νέες θέσεις εργασίας για τους ένα εκατομμύριο ανέργους του ιδιωτικού τομέα και δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων θα εξυγιανθεί το σύστημα.

Προτείνουμε:

Να υπάρξει μία επανεκκίνηση μετά τα οκτώ έτη των μνημονίων για τις επιχειρήσεις.

Να αρχίσει ένας καινούργιος κύκλος ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης που μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίες και να ορθοποδήσει η κοινωνική ασφάλιση.

Να υπάρξει επιτέλους η λειτουργία της πολυδιαφημισμένης ρύθμισης του εξωδικαστικού συμβιβασμού των εκατόν είκοσι δόσεων. Οι Θεσμοί απαιτούν την εξυγίανση των τραπεζών με την απαλλαγή τους από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό θα οδηγήσει τις Τράπεζες στον πραγματικό τους ρόλο που είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.  Εξυγιαίνονται δηλαδή οι Τράπεζες για να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Το αντίστοιχο πρέπει να γίνει και για τις οφειλές στο φορολογικό σύστημα και στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.  Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι η αντίστοιχη ενέργεια στον φορολογικό και Ασφαλιστικό Τομέα.  Γιατί τώρα οι επιχειρήσεις που οφείλουν στο Δημόσιο και στα Ταμεία δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, στον δημόσιο τομέα και στο ΕΣΠΑ.  Αν όμως ρυθμιστούν τα χρέη τους θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά. Να επισημάνουμε ότι στον ένα χρόνο από την ψήφισή του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν ενταχθεί μόλις διακόσιες πενήντα επιχειρήσεις από τις επτακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που είναι ενεργοί σήμερα.

Ο κύριος Τζανακόπουλος κατά την ψήφιση της ρύθμισης του εξωδικαστικού συμβιβασμού έκανε λόγο για ένταξη διακοσίων χιλιάδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Η δεκαετής ρύθμιση πρέπει να απλοποιηθεί, να αυτοματοποιηθεί, να εκλείψουν όλα τα κριτήρια που θέτουν εκτός την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και να περιλάβει όλες τις οφειλές μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 και όχι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Μόνον έτσι θα τεθούν οι βάσεις για μία νέα αρχή και οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από τον βρόγχο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που εμποδίζει την δραστηριοποίησή τους. Επίσης πρέπει να υιοθετηθεί ο ακατάσχετος από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης τραπεζικός λογαριασμός κίνησης των Επιχειρήσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα οι οφειλές ανέρχονται σε  είκοσι δισεκατομμύρια στους οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και εκατό δισεκατομμύρια σε ληξιπρόθεσμους φόρους.

Για να ολοκληρώσουμε, η γρήγορη επανεκκίνηση  της οικονομίας  θα συντελεστεί με φορολογικές ελαφρύνσεις, με επανασχεδιασμό της Κοινωνικής Ασφάλισης, με μείωση των εισφορών,  με χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από το Πιστωτικό Σύστημα και με την ενίσχυση κυρίως των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που ευέλικτα θα συμβάλλουν στην δημιουργία ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης.

Άρθρα στην κατηγορία Οικονομία