ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

( Θέση του 2ου συνεδρίου της ΔΗΜΑΡ , Δεκέμβριος 2013)
Η κρίση οδηγεί σημαντικό τμήμα  του πληθυσμού στην απώλεια της δυνατότητας να ζει  τουλάχιστον με το ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας απεδείχθησαν ανεπαρκείς και αναποτελεσματικοί, καθώς δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τους στόχους για τους οποίους θεσπίστηκαν. Τα επιδόματα ανεργίας δεν καλύπτουν το σύνολο του άνεργου πληθυσμού, πολλοί άνθρωποι αδυνατούν να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πάρα πολλοί δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα «δίκτυ ασφαλείας» ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και αυτό είναι η καθιέρωση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Περισσότερα...

Άρθρα στην κατηγορία Κοινωνικά